ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม กลุ่มเหมืองกุง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ “ชุดกระถางต้นไม้แบบ 2 TONE” ที่ใช้บรรจุต้นไม้ภายในอาคาร และสามารถใช้เป็นของตกแต่งบ้านที่ให้ความสวยงามได้... อ่านต่อ

อบรมการทำสื่อสำหรับร้านค้าออนไลน์

ธุรกิจอออนไลน์กำลังมาแรงในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถที่มากขึ้น อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงขึ้นมากรวมถึงการบริการด้านดิจิทัลอื่น ... อ่านต่อ

กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมเข้ามาสู่โลกออนไลน์มีหลายปัจจัยที่ต้องศึกษาและเตรียมพร้อม นอกเหนือจากการลงทุนและต้องมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยหลายมิติ เช่น เทคโนโล... อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือบ้านแม่ลานคำ

ชุมชนชาวกระเหรี่ยงปะกาเกอเญอ ที่ได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของการทอผ้าแบบดั้งเดิม การปักลวดลายแบบดั้งเดิม 

  เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่่ทางกลุ่มฯจำเป็นต้องมี คือ 1) การนำเอาทักษะภูม... อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองบ้านงาแมง

เป็นกลุ่มสตรีผู้สูงอายุที่ยังคงรักษาการทอผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคและลวดลายดั้งเดิม การย้อมสีธรรมชาติ 

จากการพูดคุยและสรุปแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกันกับทางกลุ่มฯแล้วน้ัน ทางที่ปรึกษา... อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชุมเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน

ทางกลุ่มเริ่มต้นจากการได้รับการส่งเสริมและอุปถัมภ์กิจการโดยพระบุณต่อ อุปลวณโณ (ครูบาจง) แห่งวัดศรีสว่าง (บ้านกวน) ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จึงสามารถนำเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้สอ... อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชุมกลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้

แนวคิดในการออกแบบนำเสนอให้กับทางวิสาหกิจชุมชุมกลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้สามารถนำมาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ดังต่อไปนี้

กระถางต้นไม้รูปแบบที่ 1 ออกแบบรูปแบ... อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการปรึกษารายละเอียดกับวิสาหกิจชุมชุมกลุ่มประติมากรรรมดินเผาบ้านป่าตาล โดยนำเสนผลิตภัณฑ์อออกมาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1) ตันแบบที่ได้แนวคิดจากตัวการ์ตูนที่สร้างแรงบันตาลใจ และค... อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าหม้อห้อมบ้านป่าสัก

การพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าพันเมืองประยุกต์ของกลุ่มลูกค้าผู้ชาย ซึ่งแต่เดิมเกิดปัญหากับกลุ่มลูกค้าค่อนข้างมากคือ ขนาดสัดส่วนและรูปแบบของสินค้าทำให้ผู้ที่สวมใส่ดูสูงวัยกว่าทีควรจะเป็น และยังไม่มีเอกลักษณ... อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟผายองบ้านแม่ตุงติง

กาแฟกับช็อกโกแลตนับว่ามีความใกล้ชิดกันในหลายแง่มุม เช่นเวลาบ่งบอกรสชาติของกาแฟมักจะเริ่มด้วยช็อก(ช็อกโกแลต) บางท่านที่ทานกาแฟแล้วรู้สึกขมมาก ทานช็อกโกแลตแล้วบอกว่าหอมอร่อยมันหวานนิดๆ พอดี การผสมผสา... อ่านต่อ

กิจกรรม สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจ อำเภอสะเมิง

เป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการ ในอำเภอหางดง พบว่า ส่วนใหญ่มีฐานทุนวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ทุกกลุ่มจะมีปราชญ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใ... อ่านต่อ

กิจกรรม สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจ อำเภอหางดง

เป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการ ในอำเภอหางดง พบว่า ส่วนใหญ่มีฐานทุนวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ทุกกลุ่มจะมีปราชญ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใ... อ่านต่อ

แนะนำโครงการกับส่วนราชการอำเภอสะเมิง

เป็นกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการและกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมและประโยชน์ที่ชุมชนจ... อ่านต่อ

แนะนำโครงการกับส่วนราชการอำเภอหางดง

กิจกรรมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการและกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้... อ่านต่อ