ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือบ้านแม่ลานคำ

Image

ชุมชนชาวกระเหรี่ยงปะกาเกอเญอ ที่ได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของการทอผ้าแบบดั้งเดิม การปักลวดลายแบบดั้งเดิม 

  เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่่ทางกลุ่มฯจำเป็นต้องมี คือ 1) การนำเอาทักษะภูมิปัญญาที่มีภายในชุมชน ได้แก่ การทอ, การเย็บและการปัก มาใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่่มีรูปแบบร่วมสมัยที่เหมาะสมกับการใช้สอยของกลุ่มลูกค้า2) วัตถุดิบ ที่่ใช้เส้นฝ้ายทอผ้าพื้นและผ้าทอลวดลายที่กำหนดความกว้างให้เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ประกอบด้วย 

1) ชุดเดรสยาวผ้าฝ้ายทอมือ ตกแต่งช่วงชายด้านล่างของชุดด้วยการทอลวดลาย โดยกำหนดความกว้างของผ้าทอกว้าง10-11นิ้ว แล้วนำมาเย็บมือต่อช่วงกลางลำตัว ยาว 45 นิ้ว

2) เสื้อคลุมแขนกระบอก เป็นการนำเอาเทคนิคการเย็บเสื้อด้วยมือโดยการนำเอาผ้าชิ้นมาตัดต่อเข้าหากัน เป็นลักษณะการใช้ผ้าแบบ ZERO WASTE ด้วย ตกแต่งช่วงชายเสื้อโดยรอบด้วยงานทอมือและงานเปียเชือกสมาชิกกลุ่มเป็นคนรุ่นใหม่ มีความพร้อมในการรวมตัวกันทำงานเพื่อผลิตสินค้า 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่มีกำลังซื้อและชื่นชอบศิลปะผ้าทอ โดยได้ทำการผลิตสินค้าที่มีความร่วมสมัยผสมอัตลักษณ์ดั้งเดิม เช่น รูปแบบเสื้อผ้า วิธีการตัดเย็บ เทคนิคการทอและการปัก โดยทำออกมาใน 2 รูปแบบ เพื่อให้โดนใจกลุ่มลูกค้าใหม่มากยิ่งขึ้น

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: