ร้านค้ากลุ่มกิจการ

-

ร้านค้าของกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปภูแจ่มใสและผ้าทอมือบ้านแม่ลานคำ

 Website
หัตถกรรมบ้านใหม่-ปาจี้

ร้านค้าของกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมขนหัตถกรรมบ้านใหม่-ปาจี้

 Website
วันดีหม้อห้อม

ร้านค้าของกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าหม้อห้อมบ้านป่าสัก

 Website
-ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน

ร้านค้าของกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน

 Website
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล

ร้านค้าของกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล

 Website
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง

ร้านค้าของกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง

 Website
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมง

ร้านค้าของกลุ่มกิจการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมง

 Website
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านงาแมง

ร้านค้าของกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองบ้านงาแมง

 Website
ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาเมี้ยงอินทรีย์

ร้านค้าของกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาเมี้ยงอินทรีย์

 Website
ชุมชนกลุ่มกาแฟผายองบ้านแม่ตุงติง

ร้านค้าของกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟผายองบ้านแม่ตุงติง

 Website