ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม กลุ่มเหมืองกุง

Image

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ “ชุดกระถางต้นไม้แบบ 2 TONE” ที่ใช้บรรจุต้นไม้ภายในอาคาร และสามารถใช้เป็นของตกแต่งบ้านที่ให้ความสวยงามได้ด้วยเช่นกัน ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เป็นกระถางที่มีลักษณะเรียบง่ายเน้นการตกแต่งพื้นผิว และการให้สีเป็นสำคัญ โดยจุดขายอยู่ที่การนำเอารูปแบบของกระถางและจานรองแบบต่างๆ มาจับคู่สีให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดความสวยงามขึ้นกว่ารูปแบบเดิมที่เป็นเพียงภาชนะใส่ต้นไม้เพียงอย่างเดียว รูปแบบของกระถางมี 2 ลักษณะ คือ ทรงถ้วยฐานโค้งมนและทรงกระบอก สำหรับโทนสีที่เลือกใช้มีด้วยกัน 3 แบบ ได้แก่ การทำพื้นผิวด้วยการขัดผิวเรียบปกติ ขัดมันด้วยน้ำดิน และการเผารมดำ

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: