ข้อมูลกิจกรรม

อบรมการทำสื่อสำหรับร้านค้าออนไลน์

Image

ธุรกิจอออนไลน์กำลังมาแรงในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถที่มากขึ้น อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงขึ้นมากรวมถึงการบริการด้านดิจิทัลอื่น ๆ เช่น ธนาคารออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกในการรับชำระเงิน การชำระเงิน ระบบขนส่งที่สามารถตรวจสอบพัสดุได้ตลอดเวลา ทำให้การดำเนินธุรกิจออนไลน์ทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตามการที่มีร้านค้าออนไลน์จำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นเช่นกัน การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจชื่อสินค้า จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลไปยังลูกค้าให้รับข่าวสารได้ตรงกับความต้องการและรวดเร็ว ภาพถ่าย เป็นปัจจัยที่สำคัญหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

กิจกรรมอบรมทำสื่อสำหรับร้านค้าออนไลน์เป็นกิจกรรมที่สอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าสำหรับโพสลงในโซเซียลมีเดียต่าง ๆ และการทำคลิปวิดีโออย่างง่ายสำหรับสื่อสารข้อมูลไปยังลูกค้า กิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ และซอฟต์แวร์อย่างง่ายที่มีในมือถือของผู้เข้าอบรมเอง  

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: