ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชุมเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน

Image

ทางกลุ่มเริ่มต้นจากการได้รับการส่งเสริมและอุปถัมภ์กิจการโดยพระบุณต่อ อุปลวณโณ (ครูบาจง) แห่งวัดศรีสว่าง (บ้านกวน) ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จึงสามารถนำเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้สอย และนำเสนอต่อบุคคลภายนอกที่มาทำบุญได้เป็นอย่างดีทั้งขายปลีก และขาย ONLINE ให้กับลูกค้าที่ต้องการสินค้าไปใช้สอยในบ้านพักอาศัยหรือทำกิจกรรมทางศาสนาในชีวิตประจำวัน กลุ่มลูกค้าคือ ผู้ที่ใช้เครื่องชุดบูชาสำหรับตกแต่งห้องพระ โต๊ะหมู่บูชา รวมถึงใช้ในการร่วมกิจกรรมทางศาสนา สำหรับการจัดจำหน่ายใช้การขายฝากขายตามร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ ร้านค้าตามสถานที่ทางศาสนาต่างๆ และขายส่งจากสถานผลิตได้

รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบและพัฒนารูปแบบขึ้นมาใหม่มีรายละเอียดและหาข้อสรุปกับวิสาหกิจชุมชุมเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน เพื่อผลิตต้นผลิตภัณฑ์แบบใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์เครืองบันดินเผาชุดบูชา ประกอบด้วย พานดอกไม้ เชิงเทียน กระถางธูป แจกกัน และชุดกรวดน้ำ  โดยการผลิตยังใช้วัตถุดิบ เทคนิคการปั่น และการตกแต่งลวดลาย พื้นผิวเดิมที่กลุ่มทำอยู่

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: