ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองบ้านงาแมง

Image

เป็นกลุ่มสตรีผู้สูงอายุที่ยังคงรักษาการทอผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคและลวดลายดั้งเดิม การย้อมสีธรรมชาติ 

จากการพูดคุยและสรุปแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกันกับทางกลุ่มฯแล้วน้ัน ทางที่ปรึกษาได้นำออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ 3 รูปแบบ คือ 

       1) เสื้อผ้าฝ้ายตกแต่งลายทอดั้งเดิม ( ชาย-หญิง ) ได้นำเอางานทอลวดลายดั้งเดิมด้วยเทคนิคการจกลาย มาตัดต่อและตกแต่งบนเสื้อผ้าฝ้ายที่่ทำออกแบบในรูปแบบลำลอง ที่สามารถนำมาสวมใส่ได้ง่ายหลากหลายโอกาสและเหมาะกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน 

        2) กระเป๋าย่ามผ้าฝ้าย เน้นการใช้ลวดลายผ้าทอที่ของเดิมเป็นตุงผ้าทอที่ใช้ตกแต่งในประเพณีหรือโอกาสสำคัญต่างๆของท้องถิ่นทางภาคเหนือ ถูกนำมาใช้ตกแต่งบนย่ามที่่ออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งคล้องไหล่และเป็นหูหิ้ว สามารถใส่เอกสารขนาดA4ได้  

        3) แม่เหล็กติดตู้เย็น ลวดลายผ้าทอดั้งเดิม ออกแบบขนาดของลวดลายและเว้นระยะห่างให้การทอให้พอดีกับการใช้งาน แล้วนำเอามาตัดเย็บตามแบบ ตกแต่งเพิ่มคุณค่าของชิ้นงานด้วยการปักมือบริเวณขอบโดยรอบ  สามารถจำหน่ายให้กับกลุ่มคนที่่เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับทางกลุ่มฯหรือมูลนิธิฯได้อีกด้วย

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: