ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชุมกลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้

Image

แนวคิดในการออกแบบนำเสนอให้กับทางวิสาหกิจชุมชุมกลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้สามารถนำมาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ดังต่อไปนี้

กระถางต้นไม้รูปแบบที่ 1 ออกแบบรูปแบบกระถางให้มีขาตั้งด้านล่าง ปั้นขึ้นรูปด้วยมือให้มีรูปทรงอิสระ ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากันหรือสมมาตรกัน สำหรับพื้นผิวของกระถางใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น ใช้นิ้วมือตอกลาย  ขูดลายด้วยเครื่องมือปัน เขียนลวดลาย และทาสี

กระถางตันไม้รูปแบบที่ 2  เป็นการนำเอารูปทรงของกระถางที่ผลิต 2 แบบมาผสมกัน อาจจะรูปทรงเดียวกันแต่มีขนาดต่างกัน รูปทรงเดียวกันแตกต่างกันทั้งรูปทรง หรือขนาดได้ เพื่อใช้สำหรับนำมาเชื่อมต่อรวมกันทำให้เกิดรูปทรงทีผสมผสานแปลกใหม่ ไม่ช้ำกันในแต่ละใบ และสามารถแยกการใช้งานที่แตกต่างออกไปได้

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: