ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล

Image

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการปรึกษารายละเอียดกับวิสาหกิจชุมชุมกลุ่มประติมากรรรมดินเผาบ้านป่าตาล โดยนำเสนผลิตภัณฑ์อออกมาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1) ตันแบบที่ได้แนวคิดจากตัวการ์ตูนที่สร้างแรงบันตาลใจ และความรู้สึกมีความสุขกับผู้คน เช่น TOTORO และ NO FACE ซึ่งเป็นผลงานที่มีความสูงประมาณ 30 ชม.ขึ้นไป ใช้สำหรับนำมาไปตกแต่งภายใสวนหย่อมต่าง ๆ หรือภายในบ้านพักอาศัยให้มีความสวยงาม

2) ต้นแบบที่ได้แรงบันตาลใจมากจากสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลต่าง ๆ เช่น แมวโชคดี ตารมะ และ        ปีเซี๊ยะ เป็นต้น ขนาดตังแต่ 15 ชม.ขึ้นไป ลักษณะสินค้าสามารถทำเป็นดินเผา หรือตกแต่งโดยนำเอาสีมาทาตกแต่งให้สวยงามได้ตามรูปสินค้า

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: