ข้อมูลกิจกรรม

แนะนำโครงการกับส่วนราชการอำเภอหางดง

Image

กิจกรรมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการและกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการดำเนินโครงการณ สำนักงานเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยปลัดเทศบาลตำบลหารแก้ว นักพัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง

มีตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นจำนวน 5 กลุ่ม วิสาหกิจ ประกอบด้วย 

1.       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

2.       กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

3.       กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่-ป่าจี้ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

4.       กลุ่มวิสาหกิจผลิตหม้อฮ้อมวันดี ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

5.       กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: