ข้อมูลกิจกรรม

แนะนำโครงการกับส่วนราชการอำเภอสะเมิง

Image

เป็นกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการและกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

ณ มูลนิธิสานฝัน ต.แม่สาบ อำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่

มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรอำเภอสะเมิงและตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจที่ผ่านการจัดเลือกในเบื้องต้นจำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.       วิสาหกิจชุมชุมกลุ่มกาแฟผายองบ้านแม่ตุงติง

2.       วิสาหกิจชุมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาเมื้ยงอินทรีย์

3.       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอังคาย

4.       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านงาแมง

5.       วิสากิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมง

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: