หลักสูตรฝึกอบรม

การใช้งานร้านค้าออนไลน์และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์

Image

เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการใช้งานร้านค้าออนไลน์และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ โดยอาศัย Social Media Platform 

 


 File Download

Share this Post: