ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาเมี้ยงอินทรีย์

ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาเมี้ยงอินทรีย์
ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาเมี้ยงอินทรีย์

ชา ของชำร่วย ลูกอม ที่ทำจากใบชา

  • ร้านค้าของกลุ่มกิจการ:วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาเมี้ยงอินทรีย์
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website

เดิมทีผลิตเฉพาะใบชาเมี้ยง แม่เลย มีคนนิยม เทศบาลให้ทำสินค้า โอทอปขึ้นมาทางหมู่บ้านเลยรวมตัวกันผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับชาเมี้ยงขึ้นมาจำหน่าย ประกอบกับในพื้นที่มีการปลูกใบเมี้ยงเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันคนไม่นิยมทางเมี้ยงก็เลยมาทำเป็นสินค้าอย่างอื่น ชึ่งใบชาเมี้ยงต้องเป็น 1 ยอด 2 ใบเท่านั้น