กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมง

ผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมง

  • ร้านค้าของกลุ่มกิจการ:กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมง
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website