ชุมชนกลุ่มกาแฟผายองบ้านแม่ตุงติง

ชุมชนกลุ่มกาแฟผายองบ้านแม่ตุงติง
ชุมชนกลุ่มกาแฟผายองบ้านแม่ตุงติง

กาแฟคั่วบด กาแฟทีอินวัน

  • ร้านค้าของกลุ่มกิจการ:วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟผายองบ้านแม่ตุงติง
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website