วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล

เครื่องปั้นดินเผา

  • ร้านค้าของกลุ่มกิจการ:วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website

จากการเข้าศึกษาดูงานที่บ้านเหมืองกุง ทางสมาชิกกลุ่มก็นำมาหัดทำแต่ก็สร้างให้มันมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เลยคิดเป็นตุ๊กตาดินเผาดินยิ้ม