วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปภูแจ่มใสและผ้าทอมือบ้านแม่ลานคำ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปภูแจ่มใสและผ้าทอมือบ้านแม่ลานคำ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปภูแจ่มใสและผ้าทอมือบ้านแม่ลานคำ

อำเภอสะเมิง

  • ร้านค้าของกลุ่มกิจการ:วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปภูแจ่มใสและผ้าทอมือบ้านแม่ลานคำ
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website