หัตถกรรมบ้านใหม่-ปาจี้

หัตถกรรมบ้านใหม่-ปาจี้
หัตถกรรมบ้านใหม่-ปาจี้

เครื่องปั้นดินเผารูปต่าง ๆ

  • ร้านค้าของกลุ่มกิจการ:วิสาหกิจชุมขนหัตถกรรมบ้านใหม่-ปาจี้
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website