วันดีหม้อห้อม

วันดีหม้อห้อม
วันดีหม้อห้อม

-ผลิต ขายปลึก ขายส่ง

  • ร้านค้าของกลุ่มกิจการ:วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าหม้อห้อมบ้านป่าสัก
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website

รุ่นปู่ย่าตายายในหมู่บ้านป่าสักมีการย้อมผ้าหม้อห้อมแบบดั่งเดิมกันมาช้านาน โดยใช้วิธีแบบโบราณใช้หม้อปั้นในการย้อมคราม การย้อมครามต้องใช้เอาใบค่อม หมักกับปูน ขี้เฒ่า หมึกไว้ 3 เดือน แล้วได้หัวเชืั้อแล้วถึงนำมาย้อม