ชุมชนกลุ่มกาแฟผายองบ้านแม่ตุงติง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟผายองบ้านแม่ตุงติง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟผายองบ้านแม่ตุงติง

ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ 

  • ประเภทกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook : กาแฟผายอง
  • LINE : -
  • โทรศัพท์ : 089-9981781
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website