-

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปภูแจ่มใสและผ้าทอมือบ้านแม่ลานคำ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปภูแจ่มใสและผ้าทอมือบ้านแม่ลานคำ

ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 258 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ 

  • ประเภทกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook : -
  • LINE : -
  • โทรศัพท์ : 081-9870302
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website