หัตถกรรมบ้านใหม่-ปาจี้

วิสาหกิจชุมขนหัตถกรรมบ้านใหม่-ปาจี้
วิสาหกิจชุมขนหัตถกรรมบ้านใหม่-ปาจี้

ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ 

  • ประเภทกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook : ศูนย์หัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
  • LINE : -
  • โทรศัพท์ : 085-7056710
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website