วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล

ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 109/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ 

  • ประเภทกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook : บ้านดินยิ้ม
  • LINE : 
  • โทรศัพท์ : 082-7456164
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website

จากการเข้าศึกษาดูงานที่บ้านเหมืองกุง ทางสมาชิกกลุ่มก็นำมาหัดทำแต่ก็สร้างให้มันมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เลยคิดเป็นตุ๊กตาดินเผาดินยิ้ม