วันดีหม้อห้อม

วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าหม้อห้อมบ้านป่าสัก
วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าหม้อห้อมบ้านป่าสัก

ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 476 หมู่ที่ 1 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ 

  • ประเภทกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook : วันดีหม้อห้อม เสื้อหม้อห้อม
  • LINE : -
  • โทรศัพท์ : 085-8706930
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website

รุ่นปู่ย่าตายายในหมู่บ้านป่าสักมีการย้อมผ้าหม้อห้อมแบบดั่งเดิมกันมาช้านาน โดยใช้วิธีแบบโบราณใช้หม้อปั้นในการย้อมคราม การย้อมครามต้องใช้เอาใบค่อม หมักกับปูน ขี้เฒ่า หมึกไว้ 3 เดือน แล้วได้หัวเชืั้อแล้วถึงนำมาย้อม