ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาเมี้ยงอินทรีย์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาเมี้ยงอินทรีย์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาเมี้ยงอินทรีย์

ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ 

  • ประเภทกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook : -
  • LINE : -
  • โทรศัพท์ : 080-4645539
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website

เดิมทีผลิตเฉพาะใบชาเมี้ยง แม่เลย มีคนนิยม เทศบาลให้ทำสินค้า โอทอปขึ้นมาทางหมู่บ้านเลยรวมตัวกันผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับชาเมี้ยงขึ้นมาจำหน่าย ประกอบกับในพื้นที่มีการปลูกใบเมี้ยงเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันคนไม่นิยมทางเมี้ยงก็เลยมาทำเป็นสินค้าอย่างอื่น ชึ่งใบชาเมี้ยงต้องเป็น 1 ยอด 2 ใบเท่านั้น