กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมง

ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ 

  • ประเภทกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook : -
  • LINE : -
  • โทรศัพท์ : 093-3182393
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website