วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านงาแมง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองบ้านงาแมง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองบ้านงาแมง

ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ 

  • ประเภทกลุ่มกิจการ : วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook : -
  • LINE : -
  • โทรศัพท์ : 089-8517868
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website

หมู่บ้านเดิมทีเป็นกลุ่มชนเผ่ามีอาชีพทำการเกษตร สตรีเมื่อว่างจากการทำเกษตรก็มาทอผ้าเพื่อสวมใส่ เป็นวัฒนธรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิม