-ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน

-ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน
-ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน

ปั้นหม้อดิน หม้อจิ้มจุ่ม

  • ร้านค้าของกลุ่มกิจการ:วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website

การทำเครื่องปั้นดินเผาหรือการปั้นหม้อแบบโบราณของชุมชนบ้านกวน เริ่มทำกันมาตั้งแต่สมัย พญามังรายมหาราชคื่อเมือ 700 ปีที่ผ่านมาเมื่อพญาเม็งรายมหาราชยกทัพจากเมืองไชยปราการมาตีเมืองเชียงใหม่ได้แล้ว ก็โปรดให้สร้างเวียงกุมกามขึ้นเป็นเมืองหลวงและได้มีการอพยพผู้คนมาจากเมืองแสนหวี และ เมืองสิบสองปันนามาอยู่ ณ เวียงกุมกามในจำนวนนั้นมีช่างทำเครื่องเขินและช่างปั้นหม้อร่วมเดินทางมาด้วย และได้มาอยู่ที่บ้านกวน วัวลาย เพื่อทำเป็นสินค้าส่งออกให้กับอาณาจักรใกล้เคียง และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ของคนในชุมชนด้วย แต่พอสร้างเวียงกุมกามได้แค่สามปีก็มีน้ำท่วมทุกปี จึงโปรดให้ย้ายไปบูรณะซ่อมแซมเมืองเชียงใหม่ขึ้น และโปรดให้ย้ายช่างทำเครื่องเขิน ให้ไปอยู่ในเมืองด้วย และ ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า วัวลาย ดั้งเดิมในสมัยก่อนหม้อที่ทำขึ้นมานั้นจะเป็นพวกของใช้ เช่นหม้อน้ำ สำหรับใส่น้ำ  หม้อแกง ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก เถียงไฟหรือเตาไฟหมือนึ่ง  ต่อมมามีการพัฒนาทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่า ซึ่งทำให้หม้อหลายอย่างได้สูญหาย ต่อมาเจ้าอธิการบุญต่อ อุปสวณโณ เจ้าอาวาสวัดศรีส่วาง องค์ปัจจุบันได้มีการให้มาร่วมกลุ่มขึ้นใหม่ เพื่อให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบโบราณของบรรพบุรุษไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้รู้จักและได้รักษาต่อไป