วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง

เครื่องปั้นดินเผา

  • ร้านค้าของกลุ่มกิจการ:วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website

เมื่อ 200 กว่าปี หมู่บ้านเหมืองกุง ต้องรับใช้จ้าวนายฝ่ายเหนือ โดยจะผลิตเครื่องปั้นดินเผ่า เช่นน้ำต้น หมอ ไปถวายให้จ้าวนายฝ่ายเหนือ ตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพมาตั้งแต่ปัดนั้นมา และเมื่องปี 2548 ก็ได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน